Hazards

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý tàu của bạn với các phím mũi tên để đưa lên các nền tảng bắt đầu, hãy cẩn thận không để va chạm không bạn cũng không hộp với bất kỳ mục nào trên màn hình. Bạn có thể tạo ra mức độ của riêng bạn trong 'Custom Map.