Hawaiian Girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này đang đi nghỉ ở Hawaii và cần sự giúp đỡ của bạn để chọn giao diện hơn cho căn hộ bãi biển của nó sở hữu. Bạn bikini, sarong và các dây chuyền hoa nhiên.