Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Haloween KỶ NIỆM mặc như nhân vật yêu thích của bạn, nhập vào ngôi nhà ma ám tìm kẹo. Thu thập chìa khóa để mở cánh cửa bị khóa và đi vào khu vực ẩn.