haunted house

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Haloween KỶ NIỆM mặc như nhân vật yêu thích của bạn, nhập vào ngôi nhà ma ám tìm kẹo. Thu thập chìa khóa để mở cánh cửa bị khóa và đi vào khu vực ẩn.