Hasty Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nastasha là một thợ làm tóc và có rất nhiều khách hàng mà nên cắt, dầu gội đầu hoặc nhuộm tóc như họ chọn.