Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Ghi nhớ cách bạn phải đi bộ con thỏ xuống để hộp màu xanh, bạn có thể thực hiện 5 lỗi trong suốt trò chơi.