Hasen Safari

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ghi nhớ cách bạn phải đi bộ con thỏ xuống để hộp màu xanh, bạn có thể thực hiện 5 lỗi trong suốt trò chơi.