Hardball Frenzy 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném bóng để có được đánh tất cả các màu xanh lá cây, bạn càng ít cần nốt tốt hơn. Trong màn hình đầu tiên bạn sẽ giải thích các đặc điểm của từng đối tượng.