Happy Tower

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một đặt phòng, nhà hàng, trung tâm thể dục thẩm mỹ, tất cả mọi thứ bạn cần cho khách sạn của bạn là hạnh phúc.