Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý thị trường là một thành công và nhận được kiếm được rất nhiều tiền. Đặt kệ và tủ lạnh cho các sản phẩm và ghi chú đó là những gì hầu hết khách hàng yêu cầu.