Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

khách hàng phục vụ làm tóc của bạn làm kiểu tóc họ yêu cầu. Ngắn, mịn, curl hoặc nhuộm tóc của mình theo thị hiếu của bạn.