Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

khách hàng phục vụ làm tóc của bạn làm kiểu tóc họ yêu cầu. Ngắn, mịn, curl hoặc nhuộm tóc của mình theo thị hiếu của bạn.