Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc như một thợ làm tóc và bạn chải khách hàng của bạn khi bạn yêu cầu họ. Lava tóc, thổi khô, sử dụng thuốc nhuộm, tấm hoặc con lăn.