Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bạn làm việc như một thợ làm tóc và bạn chải khách hàng của bạn khi bạn yêu cầu họ. Lava tóc, thổi khô, sử dụng thuốc nhuộm, tấm hoặc con lăn.