Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là ngày sinh nhật của Pou, và trước những món quà trước khi khách cho các bên, bạn có để trang trí ngôi nhà để được nhận thấy là một ngày lễ kỷ niệm.