Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đó là ngày sinh nhật của Pou, và trước những món quà trước khi khách cho các bên, bạn có để trang trí ngôi nhà để được nhận thấy là một ngày lễ kỷ niệm.