Hannah Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy cắt tóc Miley Cyrus, nhuộm và chải tóc của mình để tạo ra các kiểu tóc bạn thích nhất hoặc thú vị nhất.