Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy cắt tóc Miley Cyrus, nhuộm và chải tóc của mình để tạo ra các kiểu tóc bạn thích nhất hoặc thú vị nhất.