Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hanna có một khách sạn chó và phải đáp ứng các nhu cầu của tất cả để làm cho họ hạnh phúc. Bạn cho họ ăn và uống, cung cấp cho họ tình yêu hay chơi với chúng.