Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hanna có một khách sạn chó và phải đáp ứng các nhu cầu của tất cả để làm cho họ hạnh phúc. Bạn cho họ ăn và uống, cung cấp cho họ tình yêu hay chơi với chúng.