Hanna in a Choppa

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

điều khiển bay trực thăng sử dụng con trỏ, thực hành trên các màn hình đầu tiên bằng cách sống trong vòng tròn một vài giây. Cố gắng không để đâm vào bức tường và những trở ngại và hạ cánh mà không có vấn đề gì cờ.