Hanna Holidays

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hanna làm việc tại một cơ quan du lịch và phải phục vụ khách hàng để tìm thấy chúng kỳ nghỉ lý tưởng của họ. Lưu ý đến, số lượng hành khách, các ngôi sao khách sạn và nhiều hơn nữa.