Hangman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng tôi đang phải đối mặt với những phiên bản cổ điển Hangman trò chơi ảo. Đó là phát hiện ra các từ ẩn trước khi hoàn toàn cho một người nghèo bị treo cổ, và mất vĩnh viễn.