handy man

Đang tải trò chơi...
Bạn là một tay xã hội đen đã được thuê để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Tiêu diệt tất cả kẻ thù của bạn và bạn sẽ mở khóa các cấp độ tiếp theo. Bắn với con chuột, thay đổi vũ khí với các con số và nạp tiền nó với 'không gian'.