handball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thả bóng, nơi bạn có 2 hoặc nhiều hơn để làm cho họ biến mất cùng và nhận được điểm. Đừng để nó đến với bạn bởi vì nó sẽ mất các trò chơi.