Hand of God

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bàn tay của Thiên Chúa để cứu những người muốn tự tử, nhanh lên vì đã có một thảm họa kinh tế và nhiều người đang đi để ném. Bạn có thể chơi hai người.