Hamster Restaurant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp bồi bàn này Hamster dễ thương để phục vụ khách hàng của mình. Siéntales trên bảng, biểu đồ và phục vụ mang cho họ những gì họ yêu cầu.