Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc chuột bạn chọn ăn làm cho đường ống, mà chạy trên bánh xe, uống hay nghỉ ngơi để được khỏe mạnh và hạnh phúc.