Hamster Kingdom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một con chuột và bạn phải mua lồng, thực phẩm và rất nhiều thứ từ các cửa hàng. Nhưng bạn có để có tiền làm việc tại các địa điểm khác nhau.