Hamster Adoption

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã áp dụng một con chuột và bạn phải cung cấp cho nó một cái tên, chọn, vì nó, làm cho lồng của bạn là đẹp và rất thoải mái bên trong.