Hams Trials

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đưa con chuột vào mục tiêu được đánh dấu bằng một lá cờ, kiểm soát bóng với các phím mũi tên. Chọn lên tốc độ trên sườn cho nhảy nhưng cẩn thận không đi hoặc bạn sẽ rơi ra khỏi đường đua.