Hammer Throw

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia Thế vận hội London trong sự kiện búa ném. Gira tốc độ để bắt và ném càng xa càng tốt.