hammer online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để đạt số lượng nhiều hơn các lỗi hơn so với đối thủ của bạn. Để làm điều này, bạn phải sử dụng phím dài hơn mũi tên con trỏ tương ứng với nơi này. Ngăn chặn kẻ thù của bạn phá vỡ các khối đá mà bạn đang có.