Halt the Wolves

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ chiên con sói chụp tấn công trước khi họ đưa họ. Hiện mục tiêu của bạn trong màn hình khác nhau.