Halloween Party Nails

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy làm móng tay đặc biệt cho Halloween với những con ma, bí ngô và tất cả các yếu tố của ngày này. Trong chế độ 'Thách thức' bạn phải sao chép thiết kế để dạy cho bạn.