Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hãy làm móng tay đặc biệt cho Halloween với những con ma, bí ngô và tất cả các yếu tố của ngày này. Trong chế độ 'Thách thức' bạn phải sao chép thiết kế để dạy cho bạn.