Halloween Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn trang điểm thích hợp nhất cho đêm Halloween, phải nhận thức được những gì bạn sẽ ngụy trang và kiểu tóc bạn sẽ là khủng khiếp đẹp.