Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là đêm Halloween và trẻ em đã gõ cửa nhà bạn cho 'Trick or Treat', nhưng con mèo của bạn đã bị dính vào phòng khách. Sử dụng chổi phép thuật của bạn để làm sạch các mess, tìm các đối tượng đen tối nhất và trang trí theo ý thích của bạn.