Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thay đổi kiểu tóc cô gái này sử dụng máy sấy hoặc uốn những bàn. Bạn cũng có thể cắt thuốc nhuộm tóc hay màu sắc mà bạn thích.