Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Tạo kiểu tóc họ yêu cầu khách hàng theo các hướng dẫn của cuốn sách 'Tips & Tricks'. Điều đó sẽ giải thích cho bạn làm thế nào để rửa, chải và làm cho thu thập.