Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo kiểu tóc họ yêu cầu khách hàng theo các hướng dẫn của cuốn sách 'Tips & Tricks'. Điều đó sẽ giải thích cho bạn làm thế nào để rửa, chải và làm cho thu thập.