Hairstyle Creation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện một thợ làm tóc và chọn kiểu tóc bạn thích cho mô hình. Bạn có thể thay đổi tóc mái và thời gian và làm cho thu thập hoặc thay đổi màu sắc.