HairStudio

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thợ làm tóc và làm cho tóc bạn thích cho cô gái này. Giặt bằng cách chọn màu sắc và sử dụng bàn là, dụng cụ uốn và các công cụ khác.