Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng rửa làm tóc, cắt và nhuộm tóc để có được những kiểu tóc họ yêu cầu.