Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng rửa làm tóc, cắt và nhuộm tóc để có được những kiểu tóc họ yêu cầu.