Hair Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Yuki, Suzie và Luna là ba ngôi sao truyền hình đó đi đến thợ làm tóc của bạn trở thành những kiểu tóc tuyệt vời. Ngắn, lược và cung cấp cho các thuốc nhuộm để kết quả là hoàn hảo.