Gyroball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi đơn giản nhưng có thể gây nghiện, tải trọng của các cấp. Nhiệm vụ của bạn là để mang bóng trên sàn nhà và làm cho ra cánh cửa màu vàng.