Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chú ý đến guru để di chuyển các yogi bay lên qua các màn hình khác nhau và tìm cửa để thế giới khác.