gunrun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn cách click chuột theo hướng bạn muốn sử dụng các phím 'a' và 'd' để di chuyển từ trái sang phải và với 'không gian' nhảy, nếu bạn cung cấp cho twice'll nhảy cao hơn. Bạn có 'powerups' sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn.