GunRox Zombie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó bảo vệ các cư dân của thành phố khỏi bị tấn công bởi các thây ma, chỉ cần với họ trước khi chúng lây nhiễm toàn bộ dân số. Nhận tiền và mua vũ khí mới.