Gunner Vario

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vario là anh trai xấu Mario và thay vì nhảy qua kẻ thù của mình, ông làm là chụp. Bảo vệ nhà của bạn trước khi họ phá hủy nó.