Gunbot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Terrific trò chơi phiêu lưu, nơi bạn lái xe một tương lai cao bồi, bạn có rất nhiều kẻ thù để đối mặt với nhiều vũ khí mới và đi nhận.