Gun Zombie Gun

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Hãy cố gắng dành đạn ít hơn bạn có thể để tiêu diệt tất cả các zombies. Sử dụng các bức tường để trả lại cho họ và cung cấp cho họ.