Quảng cáo
8.6
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi mà trong đó nhân vật chính là một thiên thần, người phải thu tiền để kiếm được và cứu con.