Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi mà trong đó nhân vật chính là một thiên thần, người phải thu tiền để kiếm được và cứu con.