Guarded Garden

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy bunny thu thập tất cả các cà rốt, trong khi tránh các nhà kiểm soát của khu vườn. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và khi bạn cần phải thoát khỏi báo chí 'không gian' để chạy.