Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Lấy bunny thu thập tất cả các cà rốt, trong khi tránh các nhà kiểm soát của khu vườn. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và khi bạn cần phải thoát khỏi báo chí 'không gian' để chạy.