growing for life

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn làm vườn ảo này để chăm sóc tốt của khu vườn. Kiểm tra tưới cây của bạn với 'không gian' cho không héo, thu thập nhiều giọt nước mắt và cũng khởi động mà làm cho bạn được nhanh hơn.