Grizzly Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một trò chơi nền tảng Mario phong cách tuyệt vời. Quản lý gấu với con trỏ để khám phá rừng, với những 'không gian' nhảy vào kẻ thù của bạn hoặc sử dụng bạn để chọn táo để cung cấp cho họ với con trỏ lên.