Grind Craft

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với trò chơi này, bạn có thể tạo xây dựng của riêng bạn để chơi Minecraft. Điều đó tự nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, bạn phải bỏ ra hàng giờ cho các đá granit sử dụng một cao điểm. Phew!.