Gridlock

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Đừng bỏ lỡ trò chơi này là gây nghiện, xóa các thanh đường dẫn để loại bỏ các hình tối qua lỗ.