Gridlock

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đừng bỏ lỡ trò chơi này là gây nghiện, xóa các thanh đường dẫn để loại bỏ các hình tối qua lỗ.