Grid Of Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt tháp quốc phòng ở những nơi bạn thích để ngăn chặn quân địch tấn công các nhà máy của bạn. Gửi các cuộc không kích nếu cần thiết.